Filosofie

Allereerst moet er chemie ontstaan tussen opdrachtgever en architect. Daar een bouwproces te vergelijken is met een lange termijn relatie vinden wij dit van essentieel belang. Onze hoge mate van betrokkenheid en de wensen van onze opdrachtgevers genereert bij ons als vanzelf een creatieve energiestroom die de basis legt voor een elke keer weer uniek, ontwerp- en bouwproces.
Elke opdrachtgever zien wij als inspiratiebron met zijn eigen wensen en dromen. Maar elke opdracht is gebonden aan beperkingen zoals bijvoorbeeld bestemmingsplan en budget.
Deze beperkingen en randvoorwaarden dragen wat ons betreft positief bij aan de uitdaging om de inspirerende vraagstelling tot in perfectie te zien groeien tot een project dat wij, in samenspraak met de opdrachtgever, op de ontwerptafel voor ogen hadden.
Ons streven is mooie, poëtische gebouwen maken waarbij de schoonheid tot uiting komt in materiaal, kleur, verhouding, functionaliteit en techniek. Gebouwen die emotie oproepen en waarbij het tot op detailniveau om perfectie gaat.
Onze overtuiging is dat werkelijke duurzaamheid te vinden is in schoonheid. Daaruit voortkomend is ons motto en missie “schoonheid is duurzaam” ontstaan. Met warm minimalisme als uitgangspunt en daaraan toegevoegd een eigen accent.
Gaan voor het harmoniemodel in al zijn facetten is onze weg, wat niet wegneemt dat je af en toe moet vechten om een ontwerp of keuze overeind te houden. Daar staan wij dan ook voor om vanuit onze artistieke ambities de doelstelling te realiseren.
Wij beschikken over een zeer intuïtief inlevingsvermogen met respect in al zijn facetten voor mens en dier; omgeving, natuur en bebouwing; geschiedenis en toekomst.
Het verlangen om dagelijks bezig te mogen zijn als een alchemist met mooie vormen, lijnen, materialen, kleuren, natuur en mensen is onze passie ons werk en ons leven.

De tijd

Het is een tijd van veranderingen. Meebewegen met deze veranderingen biedt perspectieven.
Wij denken in kansen en niet in de beperkingen van deze tijd.
Gewortelde systemen en patronen doorbreken schept ruimte.
Het is een tijd die de creativiteit meer dan ooit prikkelt om vernieuwende concepten te ontwikkelen die aansluiten bij de tijdsgeest.
Restauraties, transformaties en herbestemmen zijn altijd al een groot succesvol onderdeel binnen ons bureau geweest. Door de jarenlange opgebouwde ervaring is dit zeer toepasbaar in deze tijd van heroverwegingen.

Onderscheid

Wij onderscheiden ons door onze realiteitszin. Bij aanvang van de werkzaamheden verliezen wij de wensen van de opdrachtgever, gecombineerd met het behalen van de ambities binnen het budget en tijd, nooit uit het oog. Dit vormt dan ook het uitgangspunt. Op deze manier worden er nooit luchtkastelen gebouwd. Het één op één contact en betrokkenheid vanaf het eerste moment tot en met de oplevering vinden wij daarom erg belangrijk.
Wij zijn meer dan zeer begaan met al onze ontwerpen. Dat wat wij vanuit onze persoonlijke, kennis en ervaring al scheppend op papier vormgeven moet tot in perfectie worden uitgevoerd.
Elke vraagstelling, groot of klein is een bijzondere. Onze kracht is dat wij deze als vanzelf kunnen vertalen naar een helder en duidelijk ontwerp. De kunst zit hem in de opdracht tot zijn essentie terug te brengen.
Goede architectuur is in onze optiek te vervatten in de woorden; bouwkunst, ordenen, toveren, uitvinden, samenvoegen van wensen,dromen, materialen, kleuren, natuur, historische kennis en regelgeving. En daarmee architectuur met diepgang neer te zetten. Het moet ergens over gaan; het moet zijn eigen verhaal worden.